Årsmöte 24/3!

Nu hälsar vi välkomna till ett nytt år med föreningen. Vi skall också avsluta förra året. Det gör vi genom att bjuda in till årsmöte. Det är väldigt viktigt för oss att få in medlemsavgifterna, och att det kommer medlemmar på årsmötet. Välkomna!