På gång

Här läggs det löpande upp vilka evenemang som är på gång i bygdegården. Har du förslag på någon aktivitet, kontakta oss via mejl eller på bokningstelefonen.

2024

7 mars. Årsmöte. Välkomna till 19:00, vi fikar efteråt.

12 mars, 18:30-21:00 Möte om våra vattendrag.

”Att återskapa våtmarker och restaurera vattendrag –ett möte om vårt vatten.”

20 april. Städdag 10:00-14:00. Gärna både inne och utemiljön.

Valborgsfirande 30 april. Vi tänder elden 20:00. Tal av Kyrkoherde Andréa Bogren och sång av Tofta manskör. Efter kör programrådet medlemspub.

25 maj loppis. Inställt, för få bokade bord.

Oktober, PRELL svamputställning.

Programrådet snickrar även på en pubkväll på hösten.

Varje fredagskväll ca 17:00-21:00 bastubad.

Bror startar upp bastun och man är välkommen mellan dessa cirkatider. Vi ser givetvis gärna att man är medlem, men det är inget krav. Dock har vi en avgift för badet. 30kr gång eller 300 kr per år.