Nya stadgar

För två år sedan började vi diskutera att vi borde modernisera våra stadgar som var högst ålderdomliga. På årsmötet 2019 var det tänkt vi skulle anta nya stadgar. Men vi hade inte hunnit färdigställa ett förslag, utan istället redovisade vi hur långt vi hade kommit och ett utkast. Detta fick mötet uttala sig om och vi bestämde att styrelsen till årsmötet 2020 skulle ha ett förslag att ta ställning till. Men en förutsättning var att medlemmarna här på hemsidan skulle kunna läsa och komma med förslag och synpunkter. Vi kommer nu framöver här lägga ut materialet så ni kan ta ställning och tycka till.

De gamla stadgarna, tillika nu gällande.

Här är stadgarna omskriva med förslag på ny text, det underlag som redovisades på årsmötet 2019.