Nya hårdare restriktioner.

Nya hårdare restriktioner för att träffas i bygdegården
Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa föreskrifter gäller till och med 30 juni. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer:
· om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och
· undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Detta betyder att vi måste planera för vårt årsmöte och försöka få ett digitalt sådant. Vi ber att få återkomma om detta.