Vi stoppar lämning av rise till elden!

Vi kommer på styrelsemötet på torsdag att bestämma utifrån de ”coronaregler” och råd som nu ligger, om vi kan arrangera något sorts firande överhuvudtaget. Tills vi bestämt något mer stoppar vi nu all lämning av ”rise”. Det står ett par bockar intill skylten som lämnaren får hämta hem igen. eftersom de innehåller en del spik.