Krisberedskap har vi det i Stenkumla?

Region Gotland drar nu i ett projekt där man försöker underlätta för socknarna att inventera vad som finns och kanske vad som borde finnas.

”Vi är alla en del av Gotlands beredskap och civila försvar. Det innebär att alla har ett ansvar att kunna hantera olika kriser, försvara Sverige och bidra utifrån sin förmåga. Denna förmåga startar i vår hemberedskap.

Viljan att bidra till ett robustare Gotland genom utvecklad hemberedskap är stor. För att tillvarata detta engagemang och tillsammans arbeta för ett robustare Gotland med ett starkt civilt försvar startar nu arbetet med Stark socken. Arrangörer är Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Starkare Gotland genom Röda Korset.

Stark socken har som syfte att utveckla Gotlands civila försvar och bidra till ökad motståndskraft genom stärkt hemberedskap och samverkan lokalt i varje socken.

Stark socken ska även bidra till landsbygdsutveckling genom att stärka socknarnas varumärke och öka attraktionskraften för den gotländska landsbygden genom trygghet och gemenskap.”

Citatet är hämtat från gotland.se.

Finns det intresse att driva detta vidare för socknen så kan föreningen stötta med lokal.