På söndag dukar Åka och Kerstin.

Vilken bra och informativ artikel om svampar med våra två svampkännare Åke och Kerstin. På söndag dukar de upp sina fynd i Stenkumla bygdegård mellan 11:00 till 17:00 och man är även välkommen med sina egna fynd, för artbestämning. Det säljs fika och överskottet där går till bygdegården.