Årsmötet avklarat.

Tack till de 13 medlemmarna som kom till årsmötet. Förutom lite gofika så gick vi igenom formalia. Styrelsen fick igenom sitt förslag om en minusbudget på ca 9000kr. Det är tänkta satsningar på underhåll på 20 000kr som ligger till grund för budgeten . Vi konstatera att vi haft stor tur under gångna året och tack vare renoveringen av kyrkan och företaget Arriba gör vi ett normalår ekonomiskt. Valen av funktionärer och ledamöter blev enligt valberedningens förslag. Även de förändringar styrelsen föreslog av hyran för icke medlemmar gick igenom. Mötet föreslog lite ändringar av avgifterna för bastubad, vilket beslutades. (kommer snart ändras på hemsidan) Ändringarna av hyror och avgifter träder ikraft 1/1 2023. Som avslutning informerades det om att planeringen inför Valborgsfirandet är klart och det blir ett vanligt firande med sång och tal. Kyrkan kommer ge ut information ang att kyrkans renovering nu är klar och det kommer bli en nyinvigning 18 april med kör, mässa och soppmiddag.