Samråd.

Föreningen har fått ett brev från GEAB gällande samråd i samband med att man skall göra om elkabeln mellan Ygne och Hemse. Jag har uppfattat det som att föreningens roll och det man vill ha av oss är hjälp med att nå ut med information och inbjudan till det digitala möte de bjuder in till. Därför lägger vi här ut inbjudan i sin helhet.

Nu börjar vi samla.

För att det skall bli en bra valborgseld så behöver vi få rise och annat att elda.

Vi vill inte ha tryckimpregnerat – behandlat virke, inga ”sj-pallar eller liknade med spik eller skruvar i sig. Vi undanber oss även allt för grova stockar och stubbar. Allt för en så bra eld som möjligt och att den brinner ut på lämplig tid för eldvakten. Vi sätter ut en ”gatupratare” när det är fullt och vi inte kan ta emot mer. Även på Facebook och här på hemsidan går vi ut med besked när det är stopp.

Årsmötet avklarat.

Tack till de 13 medlemmarna som kom till årsmötet. Förutom lite gofika så gick vi igenom formalia. Styrelsen fick igenom sitt förslag om en minusbudget på ca 9000kr. Det är tänkta satsningar på underhåll på 20 000kr som ligger till grund för budgeten . Vi konstatera att vi haft stor tur under gångna året och tack vare renoveringen av kyrkan och företaget Arriba gör vi ett normalår ekonomiskt. Valen av funktionärer och ledamöter blev enligt valberedningens förslag. Även de förändringar styrelsen föreslog av hyran för icke medlemmar gick igenom. Mötet föreslog lite ändringar av avgifterna för bastubad, vilket beslutades. (kommer snart ändras på hemsidan) Ändringarna av hyror och avgifter träder ikraft 1/1 2023. Som avslutning informerades det om att planeringen inför Valborgsfirandet är klart och det blir ett vanligt firande med sång och tal. Kyrkan kommer ge ut information ang att kyrkans renovering nu är klar och det kommer bli en nyinvigning 18 april med kör, mässa och soppmiddag.

Mer anpassade.

Monterat och klart. Vi har tillgänglighetsanpassat bygdegården med en hörslinga. När ni bokar och behöver aktivera den så kom ihåg att fråga hur man gör. Man måste då få nyckel till förstärkaren som driver slingan.

Årsmöte 24/3!

Nu hälsar vi välkomna till ett nytt år med föreningen. Vi skall också avsluta förra året. Det gör vi genom att bjuda in till årsmöte. Det är väldigt viktigt för oss att få in medlemsavgifterna, och att det kommer medlemmar på årsmötet. Välkomna!