Årsmötet avklarat.

Tack till de 13 medlemmarna som kom till årsmötet. Förutom lite gofika så gick vi igenom formalia. Styrelsen fick igenom sitt förslag om en minusbudget på ca 9000kr. Det är tänkta satsningar på underhåll på 20 000kr som ligger till grund för budgeten . Vi konstatera att vi haft stor tur under gångna året och tack vare renoveringen av kyrkan och företaget Arriba gör vi ett normalår ekonomiskt. Valen av funktionärer och ledamöter blev enligt valberedningens förslag. Även de förändringar styrelsen föreslog av hyran för icke medlemmar gick igenom. Mötet föreslog lite ändringar av avgifterna för bastubad, vilket beslutades. (kommer snart ändras på hemsidan) Ändringarna av hyror och avgifter träder ikraft 1/1 2023. Som avslutning informerades det om att planeringen inför Valborgsfirandet är klart och det blir ett vanligt firande med sång och tal. Kyrkan kommer ge ut information ang att kyrkans renovering nu är klar och det kommer bli en nyinvigning 18 april med kör, mässa och soppmiddag.

Mer anpassade.

Monterat och klart. Vi har tillgänglighetsanpassat bygdegården med en hörslinga. När ni bokar och behöver aktivera den så kom ihåg att fråga hur man gör. Man måste då få nyckel till förstärkaren som driver slingan.

Årsmöte 24/3!

Nu hälsar vi välkomna till ett nytt år med föreningen. Vi skall också avsluta förra året. Det gör vi genom att bjuda in till årsmöte. Det är väldigt viktigt för oss att få in medlemsavgifterna, och att det kommer medlemmar på årsmötet. Välkomna!

Krokben..

Det planerade musikquissen på lördag ställs in. Det är med anledning av att pandemin satt ny fart. Vi tycker det är tråkigt, men vi känner att vi måste ta ansvar. Hoppas ni inte är alltför besvikna, men gör vi jobbet nu så hoppas vi kunna komma igång snart igen. Tack programrådet som var på gång men nu unisont tagit ansvar.

Årsmötet avklarat.

Tack till er 17 som deltog på vårt första digitala årsmöte. Det gick, orutinen sken säkert igenom, men det gick. Kul att vi har funktionärer på alla platser, enda luckan är som ersättare – revisor. Två nya ansikten i programrådet och ett nytt som suppleant i styrelsen. Kul. Inga förändraringar i övrigt. Vi beslutade att ta 3000kr från Madelaines minnesfond till installationen av webbkamera och anpassning av lilla salen så man kan ha digitala möten.