Årsmötet avklarat.

Tack till er 17 som deltog på vårt första digitala årsmöte. Det gick, orutinen sken säkert igenom, men det gick. Kul att vi har funktionärer på alla platser, enda luckan är som ersättare – revisor. Två nya ansikten i programrådet och ett nytt som suppleant i styrelsen. Kul. Inga förändraringar i övrigt. Vi beslutade att ta 3000kr från Madelaines minnesfond till installationen av webbkamera och anpassning av lilla salen så man kan ha digitala möten.

Nya hårdare restriktioner.

Nya hårdare restriktioner för att träffas i bygdegården
Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa föreskrifter gäller till och med 30 juni. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer:
· om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och
· undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Detta betyder att vi måste planera för vårt årsmöte och försöka få ett digitalt sådant. Vi ber att få återkomma om detta.

Paus?

Så kan man se det, det blev en paus i verksamheten. Men bygdegården finns kvar och den går att hyra som vanligt egentligen. Givetvis skall ni ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Glad Valborg!

Vi hoppas ni får en bra Valborg, även om vi inte kan ses. Det är möjligt att vi imorgon försöker elda bort den lilla högen som han med att bildas innan det blev stopp i all planering.

Nästa år, då hoppas vi verkligen det blir firande som det brukar..