Äntligen.

Nu börjar det äntligen bli lite ordning här på hemsidan. Men ha tålamod så kommer det mer löpande. Nu ligger tex lite information med, även vad som är på G. Själva tycker vi det ligger många intressanta träffar på ”På G” sidan.