På gång

Här läggs det upp vilka evenemang som är på gång i bygdegården.