Arkiv

Fiberkabel

Fibergruppen har under portalen www.stenkumla.se en egen informationsplats, se där för absolut senaste informationen.

2013-03-28.  Årsstämman kallelse och dagordning 2013

2013-03-25. Nu har man börjat borra och fräsa i berget. När kälen släpper påbörjas grävarbetet.

Vägpassage

Husanslutning

Så kommer den svarta kabeln, och på huset sätter man sedan denna lilla fina dosa. Fotograferad på informationsmötet här nedan.

Fiber informationsmöte

2012-11-26 Stenkumla fiber ekonomisk förening har nu lagt ut ett informationsutskick på hemsidan, Fibernytt_nov2012

Vill man kontakta föreningen så gör man det lättast genom att läsa kontakt informationen som även den finns på hemsidan, eller mejla på: stenkumlafiber@stenkumla.se

 

Men ”historien” började här:

I samband med föreningens årsmöte 9/2 2011 tog Jan Molinder upp frågan om socknen är intresserad av att vi gemensamt lägger ner fiberkabel. Mötet beslutade att föreningen tar initiativ till ett möte där alla bjuds in och vi får prata om saken. Troligen behöver socknen bilda något sorts bolag edyl som sedan driver och sköter frågan.

 

2011-02-15. Igår på styrelsemötet togs det fram förslag på kvällar till stormöte. Utskicket är planerat att komma ut under vecka 10.

2011-02-25. Nu är det bestämt att det blir stor möte i denna fråga den 24 mars kl 19:00. Då är alla välkomna till bygdegården och säga sin mening. Se även fliken ”På G”.

2011-03-29. Ca 40 personer besökte mötet. Olof Thomsson från Huhållningssällskapet och Stefan Johansson Grötlingbo berättade om erfarenheter och förutsättningar. Man beslutade att gå vidare och göra ett utskick i socknen med omnejd, för att kartlägga hur många som verkligen är intresserade. Kyrkan kommer hjälpa till med  distributionen(”lappen” kommer även läggas ut här när den är klar). Nu är det i stor utsträckning Bygdegårdsföreningens Jan Molinder som drar tåget, men detta är också något som behöver jobbas fram -någon sorts arbetsgrupp.

2011-03-31. Intresseanmälan bredband Stenkumla Uppdatarad 2011-04-05, då det var ett litet fel i telefonnummret.

2011-05-12. Nu är det ca 70 fastighetsägare som hört av sig. Några har tackat nej men de flesta som hört av sig är intresserade av att vara med i projektet. Det är även några som meddelat att de kan tänka sig vara med i en arbetsgrupp, detta är vi väldigt glada för! Nästa steg är nu att de som sagt att de är intresserade av att vara med i arbetsgruppen träffas. Detta möte blir torsdagen den 19 maj kl 19:00 i Stenkumla bygdegård. Har du ångrat dig och kan nu tänka dig vara med och jobba med detta? Då är du välkommen upp. Anmälan till Jan Molinder ( jan.molinder@gmail.com ) så vi vet hur många det blir.

Tyvärr saknar redaktionen ett protokoll el referat från mötet, därav inget referat här.

2011-08-17. Informationsbroschyr har gått ut till alla, nytt möte i arbetsgruppen 15 september.

2011-09-05. Bredband via fiber i Stenkumla ?
En arbetsgrupp bildades under försommaren. En ny informationsfolder togs fram och distribuerades av gruppen till samtliga hushåll i juni. Gruppen kommer nu under aug-sep att samla in intresseanmälningar, synpunkter och frågor. För att fiberprojektet skall kunna bli verklighet måste vi komma upp i ca 180 anslutande fastigheter.

2011-11.. Utskick ute / i allas brevlåda. Inbjudan till markägarträff 23 november kl 19:00 i bygdegården.

2012-03-16.

Fibergruppen Stenkumla håller nu på att avsluta arbetet med att utreda intresset och engagemang inför en eventuell introduktion av bredband i Stenkumla.

Arbetet finns sammanställt i en rapport som är publicerad under www.stenkumla.se (klicka på ”Fibergruppen informerar”).
Planering pågår inför ett stormöte under april 2012 där avsikten är att bilda en ekonomisk förening.
Det blir sedan den nya föreningens styrelses uppgift att skapa förutsättningar och styra det fortsatta arbetet med att etablera och genomföra bredbandsprojektet i Stenkumla.
Under ”Fibergruppen informerar” på www.stenkumla.se kommer kallelse och information om stormötet att publiceras.

 2012-04-16

Fibergruppen Stenkumla inbjuder till stämma för bildande av Fiberförening.
Datum: Onsdagen den 25/4 2012
Tid: 19:00
Plats: Stenkumla Bygdegård
Inbjudan har utgått till samtliga fastighetsägare inom den tänkta dragningen(Stenkumla med närliggande områden)
Under ”Fibergruppen informerar” på http://www.stenkumla.se/ finns fullständig kallelse och information om stämman.