Arkiv

Nya stadgar.

På den här sidan kommer vi bolla och informera om arbetet med nya stadgar i föreningen.173

De vi har idag är gamla och stämmer inte med verkligheten idag. Avsikten är alltså inte egentligen att förändra så mycket, utan bara anpassa dem till dagen. tex står det att alla medlemmar skall skriftligen begära utträde om man inte vill vara med längre osv.

Målsättningen är att på nästa årsmöte kunna ta beslut om nya stadgar.

Förslaget som visades på årsmötet 2018-02-20:Stenkumla bygård Nya stadgar 2018 original_PDF

De gamla originalstadgarna:Stadgar[1]  Vi vet att de är upp och ner, och har försökt att vända på dem …men tekniken…

 

Vänligen läs och mejla in synpunkter. Går även bra att mejla eller ringa och anmäla att man vill komma in på ett styrelsemöte och diskutera.

Använd mejladressen: ordforande@stenkumlabygdegard.se