Arkiv

Bastu – badprojektet

Här kommer vi lite då och då berätta hur projektet fortskrider.

Projektet är vilande, lite för stora risker och utmaningar i dagsläget.

2015-02-17 årsmöte i föreningen och första informationen till medlemmar och allmänhet om projektet.

Jan Molinder berättar om idén som grundar sig på att vi behöver renovera den del av byggdegården som är bastudel. Då kom tanken kan vi förädla denna del på något sätt så den används mer?

Tankarna kom snabbt in på en mindre pool som kan användas till rehabträning, vattengymnastik och småbarnsaktiviteter ( babysim och simskola tex). En arbetsgrupp har formats och nu utreds förutsättningarna. När detta är klart så har vi ett underlag för att beräkna driftskostnader och byggkostnader. Nästa steg då blir att försöka finansiera projektet, åtminstone byggfasen. Driften torde skulle ske genom verksamhet som ger ett överskott.

Mycket arbete kvarstår, men kanske det går att genomföra. det får framtiden utvisa.

Ett stort stöd och arbete har Mats lagt ner för projektet, genom proffsiga ritningar både på befintlig byggnad och visionen.

Bild logga Mats