Arkiv

Jättejobb..

Fiberkabelgänget gör ett jättejobb. Efter alla timmars planering, kartarbete, kontraktutformning mm mm mm, så har det praktiska arbetet nu smugit igång. Så snart kälen gått ur backen så kommer man börja gräva. Nu gör man hålen där fibern skall pasera under vägar. Även en del fräsning i berget har påbörjats. Vi är inte i mål än, men fantastiskt arbete som helt ideellt läggs ner.

Vägpassage

Specialborrning

Comments are closed.