Arkiv

Fjuttigt deltagande.

Föreningen har haft sitt årsmöte. Det var dålig uppslutning och bara några få medlemmar dök upp. Inga stora förändringar bland föreningens funktionärer. Några nya i programrådet, och en ny suppleant till styrelsen var enda förändringen. Efter mötet intogs kaffe och vaniljhjärta, samt så berättade AnnaMaria Bauer om den verksamhet som pågår i/vid ”Gutestugan”.

[…]