Arkiv

Glad midsommar !!!

Önskar styrelsen er alla!

Ref från styrelsemöte 11 juni 2012

Medlemsblad skall snickras ihop, många aktiviteter på G. Detta håller på att ta form – ända fram till Lucia. Tex kubb 1/9 el 8/9 ? Höstmarknad 11/11, mer om detta under fliken på G – då det är spikat. ”Avloppsfrågan” fortgår. Även ang att försöka rusta upp lekplatsen så ”snickras” det vidare. Bordet vid rastplatsen […]