Arkiv

Årsmöte!! +möte

21 röstberättigade och 28 personer totalt träffades på föreningens årsmöte den 15/2. Styrelsen förblev i princip intakt med några byten, se flik ang kontakta oss. Mycket glädjande var att vi fick behålla programrådet OCH fick en komplett valberedning !! Mötet höll sedvanlig dagordning, Jan Molinder rapporterade om läget i fiberkabelprojektet, Kassören kunde visa ett överskott […]

Är det din?

Föreningen har fått in en GPS, har du tappad dylik?

Återfås mot beskrivning av Tord Thuresson 070 631 2930.

Hör vi inget de närmaste dagarna, lämnas den till Polisens hittegodsavdelning.