Arkiv

Å ett Gott Nytt År !!!

Önskar vi er alla med.

 

Direkt från scenen i bygdegården..

Årets sista styrelsemöte.

Ett kort möte, där vi bla pratade om att föreningen skaffar sig tillstånd för filmvisning, den renovering som behöver göras av markbädden/avloppet, kort rapport från fiberprojektet, lite ang att vi saknar valberedning -alla vill stanna men vi söker intressenter till ordförandeskapet. Ett utskick formas i dagarna för att gå ut om ca 1 -2 veckor. […]