Arkiv

Nytt bokningsnummer.

Nu finns det ett nytt telefonnummer för att boka bygdegården.

070 3062128

Oftast kommer Astrid Pettersson att svara och sköta detta, men då vi nu valt mobilnummer så kan uppgiften tillfälligt skötas av någon annan, utan att telefonnummret ändras.

2009 klubbat och klart.

Tjugotalet medlemmar samlades ikväll för att avhandla verksamhetsåret 2009. Erika Sandström omvaldes till ordförande, Sten-Börje Karlström avgick ur styrelsen och där valdes Monica Nordberg in, även hela programrådet avtackades och det är ett oskrivet kapitel. Styrelsen får nu i uppdrag att försöka sätta ihop ett råd snarast. Det finns 2-3 st som förhoppningsvis vill ta […]